Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2018
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından aylık 30 saat ücret (227,96 TL) karşılığında çalıştırılmak üzere 6 adet Kismi Zamanlı Öğrenci Alımı yapılacaktır. Öğrenciler HARUZEM Bünyesinde yer alan;
  1. ​Ders Koordinatörlüğü Birimi,
  2. Sınav Koordinatörlüğü Birimi,
  3. Ölçme ve Değerlendirme Birimi,
  4. İçerik Geliştirme ve Tasarım Birimi,
  5. Uzaktan Öğretim Yayın Birimi,

içerisinde görev alacaklardır. Kismi-Zamanlı  Öğrenci İş Başvuruları 01 Ekim - 05 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve 10 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasında mülakata katılacaktır. Kismi Zamanlı İş Başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz şu adımları takip edecektirler:
  1. Adım: 01 - 05 Ekim 2018 tarihleri arasından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından  İnternet üzerinden çevrim-içi (on-line) yayınlanmakta olan İnternet İş Başvuru Formu doldurulacaktır.
  2. Adım: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek BAŞVURU DİLEKÇESİ'ni teslim edecektir. 
  3. Adım: 10 - 11 Ekim 2018 tarihleri arasından Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek mülakata katılacaklardır. 

Kismi-Zamanlı İş Başvurusundan bulunmak isteyen öğrencilerimizde aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiş olup uzaktan öğretim yoluyla ders almış öğrencilere öncelik verilecektir.


GENEL ŞARTLAR

(1)Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
(b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz


ÖZEL ŞARTLAR

1. Microsoft Office ile gelen Word, Excel, Power Point ve Publisher Programlarını İyi Derecede Kullanabilmek,
2. Microsoft Excel ile gelen fonksiyonlara hakim olabilmek ve algoirtma yazabilmek,
3. Sigara Kullanmamak (Tesbit Edildiğinde Görevine Son Verilecektir),
4. Ders Kaydı Yaptığı Dönemde 30 AKTS'den fazla ders almamak veya not ortalamasının 2.20 ve üzerinde olmak,
5. İdari ve akademik personele karşı saygılı olmak,
6. Mikrofon ve Kamera Kullanımı Konusunda Tecrübeli Olmak.
7. Anlık İletişim Sistemlerini kullanabilmek,
8. e-Posta ile ileti gönderebilmek ve e-posta yazım kurallarını bilme
k.


 

ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMİ

ÖYS: uzaktanegitim.harran.edu.tr
Kullanıcı adınız: Öğrenci Numaranız
Şifreniz: T.C. Kimlik Numaranız
Giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi güncelleyiniz.

ÜCRETLER


ÖNLİSANS = 30 TL
LİSANS = 45 TL 

Vakıfbank ATMè
Ödemelerè 
Eğitim ve Sınav Ödemeleri
è 
Üniversite Ödemesi 
è 
Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim(Kodu: 19)
è
“GİRİŞ”è
 Ders Seçè 
“ GİRİŞ”
è
Öğrenci Numarası ” è
 “GİRİŞ” è  
Cep Telefonu Numarası (507*******)
è
“GİRİŞ” è  
“ONAY”  
è  

ŞABLONLAR

1.1. e-Kitap [word, pdf]
1.2.1. Çözümlü e-Alıştırma Soruları (A) [word, pdf]
1.2.2. Çözümsüz e-Alıştırma Soruları (A) [word, pdf]
1.3. e-Sunum [power point, pdf]
1.4.1. Çözümlü e-Alıştırma Soruları (B) [word, pdf]
1.4.2. Çözümsüz e-Alıştırma Soruları (B) [word, pdf]

KURSLAR