Personel ihtiyacı

MADDE 12  (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.

HABERLER

Uzaktan Eğitim Uygulama &
Araştırma Merkezi


e-öğrenme ile ilgili görsel sonucu