1- Öğrenme Yönetim Sistemi ve Çevrimdışı (Ödev) Sınavlarına Yönelik Kullanma Kılavuzu (Öğretim Elemanları için)

Kılavuz için tıklayınız.


2- OneDrive Uygulamasına Dosya Yükleme Kılavuzu (Öğretim Elemanları için)

Kılavuz için tıklayınız.


3- Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi Kullanma Kılavuzu (Öğretim Elemanları için)

Kılavuz için tıklayınız.

      3.a. Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemine Toplu Soru Yükleme Şablonu için Tıklayınız.
      3.b. Çevrimiçi Sınav Sistemine Toplu Soru Yükleme İşlemleriyle İlgili Açıklamalar
      3.c. Çevrimiçi Sınavlar İçin Resimli Soru Ekleme Kılavuzu

      3.d. Formül Yazma Kılavuzları
             - İşlevlere yönelik kılavuz için tıklayınız.
             - Sembollere yönelik kılavuz için tıklayınız.

     
 Öğrenme Yönetim Sistemi  http://ue.harran.edu.tr
 Görevli İşlemleri Sistemi (Çevrimiçi Sınavlar)  https://sis4.harran.edu.tr/login
 
 

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (MOODLE)

ÖYS: ue.harran.edu.tr
Öğrenciler için kullanıcı adı ve şifre, öğrenci otomasyon sistemi (OBS) giriş bilgileriyle aynıdır.
Giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi kontrol ederek gerekiyorsa güncelleyiniz.
 

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) SINAV SİSTEMİ

SİS: https://sis1.harran.edu.tr/login
Şifre:  Şifre, öğrenci otomasyon sistemi (OBS) şifresiyle aynıdır.
(OBS şifresini unutanlar için);
Yedek Şifre: ÖğrenciNo_TCKimlikNoSonDörtRakam
 

GÖREVLİ İŞLEMLERİ SİSTEMİ

Çevrimiçi (online) sınavlara yönelik görevli işlemleri sistemi:
https://sis4.harran.edu.tr/login
 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

     
Bilgi talebi, istek, memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz için bu bağlantıya tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz.