1- Öğrenme Yönetim Sistemi'ne (Moodle) Ödev Tanımlama İşlemleri (Çevrimdışı Sınavlar için)
    a. Ödev tanımlama kılavuzu için tıklayınız.
    b. Ödev tanımlamaya yönelik eğitim videosunu buradan izleyebilirsiniz.
 
Çevrimdışı (Ödevlendirme) Sınavlar İçin Öğrenme Yönetim Sistemi  http://ue.harran.edu.tr
 


2- Sınav İşlemleri Sisteminde Randevu ve Soru Yükleme İşlemleri (Çevrimiçi Sınavlar için)
    a. Çevrimiçi Sınav İşlemleri Sistemi Kullanma Kılavuzu için tıklayınız. 
    b. Çevrimiçi (online) sınav sisteminde randevu alma ve sisteme soruları yüklemeye yönelik eğitim videosunu buradan izleyebilirsiniz.
    c. Çevrimiçi sınavlara ilişkin soru şablonu için tıklayınız.
           
          Soru şablonuna ilişkin açıklamalar:
        - Soru şablonunda çoktan seçmeli(a), kısa cevaplı (b) ve açık uçlu (c) sorulara yönelik birer soru şablonu yer almaktadır. Tercih etmediğinizi soru türünü silerek, kullanacağınız soru türü satırını soru sayısınca çoğaltınız. 
        - Soru şablonunda yer alan hafta seçeneği isteğe bağlıdır. İlgili sorunun izlenceye göre hangi haftanın konusu olduğu yazılabilir.
        - Soru şablonunda yer alan süre seçeneği isteğe bağlıdır. İlgili sorunun cevaplanması gereken süre saniye olarak yazaılabilir. Öğretim elemanına sınavın toplam süresi hakkında fikir verebilecektir.
        - Belirtilen hususular dışında, şablonda herhangi bir değişikliğe kesinlikle gidilmemelidir. Aksi takdirde soruların sınav ekranında bozuk bir görünümle öğrenciye sunulma ihtimali doğacaktır.
 
Çevrimiçi (Online) Sınavlar İçin Sınav İşlemleri Sistemi  http://sis.harran.edu.tr/
 
 

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ

ÖYS: ue.harran.edu.tr
Kullanıcı adınız: Öğrenci Numaranız
Şifreniz: Haruzem1*
Giriş yaptıktan sonra e-posta adresinizi ve şifrenizi güncelleyiniz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

     
Bilgi talebi, istek, memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz için bu bağlantıya tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz. 

KILAVUZLAR